Skip to main content

Hvordan gjenoppretter jeg lydoverføringen mellom en Android-mobilenhet og Phonak-høreapparater?

Gjenopprette lydoverføringen mellom en Android-mobilenhet og Phonak-høreapparater

Hvis du ønsker å gjenopprette lydoverføringen mellom et Phonak-høreapparat og en Android-mobilenhet, følger du trinnene nedenfor:

A: Fjerne sammenkobling mellom Phonak -høreapparater og Android-mobilenheten

  1. Gå inn på Innstillinger.
  2. Trykk på Tilkoblinger > Bluetooth > Mine enheter.
  3. En liste over sammenkoblede enheter vises på skjermen. Trykk på tannhjulet ved siden av H-Phonak Høreapparat.
  4. Trykk på Avslutt sammenkobling.

Sammenkoblingen er nå fjernet fra telefonen, Phonak-høreapparatene vil ikke lenger motta samtaler fra denne telefonen.

B: Sammenkoble Phonak-høreapparatene og Android-mobilenheten på nytt

  1. Gå inn på Innstillinger.
  2. Trykk på Tilkoblinger > Bluetooth > Tilgjengelige enheter
  3. Åpne først batteridekselet i 5 sekunder og lukk det, eller slå høreapparatene av og på igjen om du har oppladbare Phonak -høreapparater.
  4. Navnet H-Phonak Høreapparat vil så komme i listen over tilgjengelige enheter. Trykk på denne for å sammenkoble dine Phonak Høreapparater med mobiltelefonen.
  5. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.

Android-telefonen er nå koblet til Phonak-høreapparatene dine.