Skip to main content

TV er for høyt gjennom Phonak-høreapparatene

Hvorfor er TV-lyden gjennom Phonak-høreapparatene for høy når jeg slår på TV?
Ulike lydkilder kan ha ulike utgangsvolum.