Skip to main content

TV Connector-signal kun i ett øre

Jeg kan bare høre TV Connector-signalet i ett øre
  1. Kontroller at begge høreapparater har et batteri som fungerer og at de er slått på.
  2. Kontroller at TV Connector viser et fast grønt lys, dette indikerer at den streamer lyd.
  3. Sammenkoble høreapparatene med TV Connector på nytt ved å holde inne tilkoblingsknappen på baksiden av TV Connector til du hører en bekreftelsetone i Phonak-høreapparatene. Det indikerer en vellykket tilkoblingsprosess.