Skip to main content

Hva er forskjellen mellom automatisk og manuell aktivering av TV Connector?

TV Connector: Forskjell mellom automatisk og manuell aktivering
Din audiograf kan stille inn høreapparatet til automatisk eller manuell modus.
  • Hvis Automatisk aktivering for TV Connector-programmet er aktivert og et TV-apparat slås på, bytter høreapparatet automatisk til TV Connector-programmet.
  • Hvis høreapparatene er stilt inn på Manuell aktivering for TV Connector og TV-apparatet blir slått på, vil du høre et signal i høreapparatet om at TV Connector-programmet er tilgjengelig. Når et TV Connector-signal registreres, kan programmet aktiveres manuelt via flerfunksjonsknappen på høreapparatet eller myPhonak-appen. TV Connector-programmet vil være tilgjengelig i programbytte. Bla gjennom programmene til TV Connector-signalet høres igjen.