Skip to main content

Android-telefoner: Overføre en samtale fra Phonak-høreapparatene

Slik overfører du en samtale fra Phonak-høreapparatene, for Android-telefoner
Det er mulig å bytte mellom samtale på mobiltelefonen og direkte trådløs samtale til Phonak-høreapparatene. Hvis du for eksempel svarte på samtalen direkte gjennom Phonak-høreapparatene og ønsker å sende telefonen til en annen person senere. Vi kaller det "Overfør samtale". Slik overfører du en samtale:
  • Ta telefonen under en samtale.
  • Åpne anropsskjermen (som er aktiv under samtalen).
  • Se etter Bluetooth-symbolet og trykk på det for å aktivere eller deaktivere lydoverføring til høreapparatene.
  • Sørg for å deaktivere symbolet før du gir telefonen til den andre personen.
Det er viktig at du ikke slår av Bluetooth helt, men bare deaktiverer Bluetooth-symbolet i anropsskjermen.