Skip to main content

For mye støy til å høre telefonsamtalen gjennom høreapparatene

Det er for mye støy og jeg kan ikke høre telefonsamtalen gjennom høreapparatene.
  • Øk om mulig avstanden mellom deg og støykilden. Det er best å se etter et stille sted under telefonsamtaler. Dette vil også øke lydkvaliteten for samtalepartneren.
  • Bruk volumkontrollen på mobiltelefonen til å øke volumet på samtalen.
  • Hvis flerfunksjonsknappen på Phonak-høreapparatene er konfigurert som volumkontroll, trykker du på den øvre knappen for å øke volumet på telefonsamtalen og redusere volumet på lyder i omgivelsene.