Skip to main content

Helse-delen viser verdier for skritt og puls til feil klokkeslett / i løpet av natten

Hvorfor vises skritt om natten? Viser enheter brukstid om natten?
myPhonak.-appen synkroniserer data og klokkeslett med høreapparatene flere ganger i løpet av dagen. Høreapparater er designet for å spare strøm når det er mulig, derfor er de avhengige av at appen synkroniserer klokkeslettet minst én gang om dagen. Dette skal skje automatisk i bakgrunnen sammen med synkronisering av data i appen og på enheten. Hvis det oppstår problemer, må du sørge for at Bluetooth®-innstillingene og apptillatelsene er riktig innstilt og at Bluetooth ikke er slått av. 
Hvis problemet vedvarer eller hvis Bluetooth er slått av, er det tilstrekkelig med en daglig manuell synkronisering (sveipe ned på helseskjermen) og det vil sørge for at data rapporteres riktig.