Skip to main content

Slå av TV Connector eller TV Connector D

Slik slår du av TV Connector eller TV Connector D
Følg disse trinnene:
  1. TV Connector vil bare aktiveres når TV-apparatet er slått på.
  2. Slå av TV Connector ved å ganske enkelt slå av TV-apparatet eller annen tilkoblet lydkilde. TV Connector vil gå inn i standby-modus automatisk etter høyst 45 sekunder.
  3. Du kan også trykke på trykknappen på Phonak-høreapparatet for stoppe streaming fra TV Connector.
  4. Eller trykk på på/av-knappen på TV Connector (hvis TV Connector D).