Skip to main content

Bytte fra Phonak-høreapparater til høyttaleren i bilen

Hvordan bytter jeg fra Phonak-høreapparatene mine til høyttaleren i bilen?
Siden høreapparatene er koblet til telefonen, vil de prioriteres over tilkoblingen av telefonen til bilen. Biltilkoblingen er fortsatt der, du må bare endre innstillingen. Det er ikke nødvendig å endre eller deaktivere høreapparatene.

På telefonen, under Bluetooth, vil du se alle enhetene som telefonen er koblet til. Når du er i bilen, går du til denne menyen og klikker på Bluetooth i bilen. Da bytter tilkoblingen fra høreapparatene til bilen. Når du går ut av bilen og går bort, vil telefonen koble tilbake til høreapparatene igjen.

Du kan også endre prioritetsrekkefølgen til telefonen. Dette vil omfatte å sammenkoble enhetene i den rekkefølgen du ønsker tilkobling. Under Bluetooth-innstillinger legger du til (eller fjerner og legger til på nytt) enhetene for å endre prioritetsrekkefølgen. Enhetene skal listes opp etter prioritet, og forsøke å koble til i denne rekkefølgen. Hvis en enhet med høyere prioritet er tilgjengelig under en regelmessig skanning, skal den forsøke å koble fra den nåværende enheten og koble til enheten med høyere prioritet.
Hvis du ønsker at bilhøyttalerne skal prioriteres, skal de sammenkobles etter at høreapparatene er sammenkoblet. Når du kobler til bilhøyttalerne, settes høreapparattilkoblingen på pause til du går ut av og går bort fra bilen.