Skip to main content

Bytte mellom å snakke i telefonen og se på TV

Hvordan bytte mellom å snakke i telefonen og se på TV
Slik brukes Phonak-høreapparater med en mobiltelefon og TV Connector.
  • Hvis du ser på TV og mottar en telefonsamtale, høres ringetonen automatisk i høreapparatene. Trykk kort på flerfunksjonsknappen for å godta samtalen. Når samtalen avsluttes, vil høreapparatene gå automatisk tilbake til TV-streaming.
  • Hvis du snakket i telefonen og ønsker å fortsette å se på TV, vil høreapparatene automatisk gå tilbake til å streame fra TV Connector når du avslutter samtalen.
  • Hvis du ikke så på TV før du startet telefonsamtalen, vil høreapparatene gå tilbake til det programmet du brukte sist når du avslutter telefonsamtalen. Brukt et langt trykk på flerfunksjonsknappen på høreapparatene for å koble til TV Connector.