Skip to main content

Skrittellingskurven viser lavere verdier enn den aktuelle skrittellingsverdien.

Hvorfor avviker de aktuelle skrittene fra skrittellingsgrafen i delen Helse?
Hvis brukeren ikke har oppdatert myPhonak til den nyeste versjonen, kan det hende at det blir en forskjell mellom aktuell skrittellingsverdi og verdien i diagrammet, fordi skritt i diagrammene blir oppdatert hver time. Vi anbefaler at du oppdaterer myPhonak for å se hyppigere oppdateringer av skritt og andre helsefunksjoner.