Skip to main content

Hold forbindelsen med myPhonak vs. Bluetooth Classic-tilkobling

Kan jeg bruke Hold forbindelsen når jeg streamer eller er i en telefonsamtale? Hvordan er stabiliteten/ytelsen?
Ja, du kan bruke Hold forbindelsen. Det er ingen påvirkning på stabiliteten eller ytelsen til Bluetooth Classic-tilkoblingen mellom høreapparatene og mobiltelefonen.