Skip to main content

Hold forbindelsen med myPhonak og CROS-konfigurasjon

Fungerer Hold forbindelsen også med et CROS-system?  
Ja, denne funksjonen er tilgjengelig for CROS-konfigurasjon.