Skip to main content

Hold forbindelsen til myPhonak når du lukker appen

Hvordan kan jeg være tilkoblet myPhonak-appen uten å måtte laste inn høreapparatene på nytt hver gang appen åpnes/lukkes?

Ved å aktivere funksjonen Hold forbindelsen i myPhonak får du muligheten til å alltid ha høreapparatene koblet til appen. Dette minimerer tiden det tar å samhandle med og styre høreapparatene når appen er aktiv.

Funksjonen Hold Forbindelsen er valgfri og kan aktiveres/deaktiveres når som helst.
 

Gjør følgende for å aktivere/deaktivere denne funksjonen:

  1. Gå inn på myPhonak-appen.

  2. Trykk på Enheter > Endre innstillinger (Håndtering av tilkobling).

  3. Skyv bryteren ved siden av Hold Forbindelsen for å aktivere/deaktivere funksjonen.

Aktivering av Hold Forbindelsen kan ha noe innvirkning på høreapparatets batterilevetid per dag.