Skip to main content

Hvor kan jeg finne resultatene for spesifikk absorpsjonsrate (SAR) for Phonak Bluetooth-høreapparater?

Spesifikk absorpsjonsrate (SAR) for Phonak Bluetooth-høreapparater

Spesifikk absorpsjonsrate (SAR) er det mest vanlige vitenskapelige målet som brukes til å karakterisere mengden radiofrekvensenergi (stråleverdi) som absorberes av kroppen. For eksempel i USA så er FCCs grense for SAR-nivåer for mobiltelefoner at de ikke overstiger 1,6 watt per kg. I Europa har EU satt en SAR-grense på 2,0 w/kg. Den vanlige SAR-strålingen fra en mobiltelefon varierer fra 0,3 til 1,5 w/kg. Denne typen trådløse høreapparater er unntatt fra SAR-vurdering, noe som viser at disse høreapparatene ligger betydelig under anbefalingene fra både EU-kommisjonen og USA.