Skip to main content

Videosamtaler med Skype, FaceTime og WhatsApp

Phonak-høreapparater støtter Skype, FaceTime og WhatsApp til telefon- og videosamtaler.
Samtalen vil bli hørt i høreapparatene som for vanlige telefonsamtaler.

Hvordan sørger jeg for at jeg er tilkoblet for å bruke Skype med Phonak-høreapparatene mine? 
Hvis du bruker Skype på en datamaskin, finnes det to ulike måter å koble til Phonak-høreapparatene på:
a. Direkte tilkobling mellom Phonak-høreapparatene og datamaskinen
 • Gå inn på Bluetooth-innstillingene på datamaskinen.
 • Finn høreapparatet som er angitt for telefonsamtaler og sammenkoble det.
 • Sammenkoblingskoden er 0000.
 • Gå til Skype
 • Verktøy
 • Lydenhet.*
 • Kontroller at alle lydenhetsinnstillingene i Skype er valgt som vist i bildet.
 • Merk: "Sekundær oppringer" er avhengig av datamaskinmodellen.
Nå kan du foreta en Skype-samtale.

b. Bruke en ekstern Bluetooth USB-adapter (f.eks. Sennheiser BTD 800 Bluetooth-adapter)
 • På datamaskinen, i systeminnstillingene for lyd, må du kontrollere at "Opptak"-enheter er riktig angitt til navnet på Bluetooth-adapteren.
 • Hvis Bluetooth-løsningen er integrert i datamaskinen, må du konfigurere enheten som hodetelefoner også.
 • Gå inn på Bluetooth-innstillingene på datamaskinen og finn den eksterne Bluetooth USB-adapteren i listen over sammenkoblede enheter, og konfigurer den slik at den også kan brukes som en hodetelefon.
 • Åpne Skype, Verktøy, Lydenhet.*
 • Det kan hende at varslingene du hører med en Bluetooth USB-adapter, er høyere enn vanlig.
 • Kontroller at alle lydenhetsinnstillingene i Skype er valgt som vist i bildet.
 • Merk: "Sekundær oppringer" er avhengig av datamaskinmodellen.
Nå kan du foreta en Skype-samtale.

Merk: på Apple-datamaskiner finner du Skype-lydinnstillinger: Skype – Preferanser – Lyd/video