Skip to main content

Dele posisjon for å få tilgang til helsefunksjoner med iPhone®

Hvorfor må brukeren dele posisjonen sin for å få tilgang til helsefunksjoner med iPhone?

Ved å dele posisjonen med myPhonak under bruk av appen, aktiveres hyppig datasynkronisering i bakgrunnen. Dette fører til forbedret kvalitet på registrering av helsedata. 

Sonova vil ikke lagre posisjonsinformasjon til brukeren og vil ikke kunne spore brukeren på noen måte. Denne mekanismen brukes bare i iOS®, og ikke i Android™.