Skip to main content

Roger On: Kan jeg bruke de interne mikrofonene når jeg hører på lydinngangen?

Kan jeg bruke de interne mikrofonene når jeg hører på lydinngangen? Hvordan aktiverer jeg dem?
Ja, etter at du har koblet til lydkabelen, kan du aktivere mikrofonen ved å trykke på og holde inne funksjonsknappen i to sekunder.  

Merk:  
• Roger On vil være i omnidireksjonal modus, og styring er ikke mulig.