Skip to main content

Roger On: MultiBeam 2.0-teknologi

Hva er MultiBeam 2.0-teknologi? Hvordan aktiveres den? Hvilke høreapparater er kompatible? Hvorfor virker ikke MultiBeam 2.0-teknologi med høreapparater som ikke støtter RogerDirect?
Med MultiBeam 2.0 hører du hvilken retning noen snakker fra når du plasserer Roger On midt på et bord. For å få best resultat må du sørge for at USB-porten til Roger On peker mot deg når den står på bordet. 
For å bruke MultiBeam 2.0-teknologi må du ha to høreapparater med RogerDirect og myRogerMic-appen. Deretter kan du aktivere MultiBeam 2.0-teknologi i appen under "Settings" (Innstillinger). MultiBeam 2.0 aktiveres deretter når du låser Roger On i bordmodus.  VIKTIG: Ikke aktiver Multibeam 2.0 hvis du bare bruker ett høreapparat. Dette kan redusere hørselsytelsen til høreapparatet. 
MultiBeam 2.0-teknologien fungerer bare med høreapparater som støtter RogerDirect, fordi den krever stereo-streaming og derfor indikator for høyre og venstre. Bare RogerDirect vet hvilken side høreapparatene er tilpasset. Andre mottakere har ikke sideindikator.