Skip to main content

Roger On: Hører jeg et forsinket lydsignal?

Hører jeg et forsinket lydsignal mens jeg bruker Roger On?
Nei, fordi lydforsinkelsen fra Roger On er mindre enn 20 ms.