Skip to main content

Hvordan justerer jeg volumet til Roger On?

Roger On: Justere volumet.
Volumet til Roger On er satt til et optimalt nivå og tilpasses automatisk til omgivelsene du befinner deg i. Hvis du syns at det generelle volumet til Roger bør endres, kan du kontakte audiografen.