Skip to main content

Restarte TV Connector

Slik restarter du TV Connector (dvs. oppretter en ny nettverks-ID).

Følg disse trinnene for å restarte TV Connector:

  1. Trykk på Tilkoblingsknappen på baksiden av TV Connector i 7 sekunder sammenhengende.
  2. I løpet av disse 7 sekundene vil LED-lyset først blinke blått, og deretter rødt. Når restarten er fullført, lyser LED-lyset oransje.
  3. Trekk TV Connector ut av strømmen, og sett den inn i strømmen på nytt.
  4. Når restarten er fullført, vil Phonak-høreapparatene som tidligere var koblet til enheten, være slettet fra minnet til TV Connector.


Følg disse trinnene for å koble høreapparatene til TV Connector på nytt:

  1. Sørg først for at høreapparatene er innen 1 meter fra TV Connector.
  2. Skru dine Phonak-høreapparater av/på. Trykk deretter på Tilkoblingsknappen på baksiden av TV Connector i 2 sekunder, til det blinker blått lys.
  3. Fast hvitt lys betyr at tilkoblignen er vellykket. Fast grønt lys betyr at enheten strømmer lyd til høreapparatene.

Hvis du fortsatt opplever problemer med TV Connector, kan du kontakte oss på: brukerstotte@phonak.no