Skip to main content

Roger On: Hvordan kan jeg redusere bakgrunnsstøyen enda mer?

Roger On: Redusere bakgrunnsstøyen.
Enkelte høreapparater lar deg endre balansen mellom høreapparatets mikrofon og streamingssignal via høreapparat-appen. Du endrer balansen mer mot streamingssignalet for å redusere støyen som fanges opp av høreapparatet.  
Et annet alternativ er å be audiografen om å konfigurere et høreapparatprogram som demper eller deaktiverer høreapparatets mikrofon. Når programmet er tilgjengelig på høreapparatet, går du over til dette programmet.