Skip to main content

Motta telefonsamtaler mens jeg ser på TV med TV Connector

Kan jeg fortsatt motta telefonsamtaler mens jeg ser på TV med TV Connector?
Ja. Hvis en samtale mottas under streaming fra en TV Connector, vil lydstreamingen bli avbrutt midlertidig, og ringetonen vil høres Phonak-høreapparatene. Anropet kan besvares som normalt. Når samtalen er avsluttet, vil lyden fra TV Connector fortsette, forutsatt at TV-apparatet er på og du er innenfor rekkevidden til TV Connector.