Skip to main content

Forhindre uønsket piping fra Phonak-høreapparater ved bruk av TV Connector

Hvordan kan du forhindre uønsket piping fra Phonak-høreapparater ved bruk av TV Connector?
Hvis de er konfigurert til standardinnstillinger, vil Phonak-høreapparatene koble direkte til TV Connector når den er innenfor rekkevidde og lydkilden er koblet til. Hvis audiografen har konfigurert høreapparatene til "Manuell aktivering", vil du først høre et pip gjennom høreapparatene og så må du slå på streaming manuelt. Disse pipene er forstyrrende for noen brukere. Da anbefaler vi å slå av TV Connector med PÅ/AV-knappen på oversiden av enheten.