Skip to main content

Hvilke programmer er tilgjengelige i myPhonak-appen?

Hvilke programmer kan brukeren se i myPhonak-appen? Hvilke forhåndsdefinerte programmer er det?

Alle høreapparatprogrammer som er opprettet av audiografen er tilgjengelig for brukeren i myPhonak-appen. I tillegg finnes det flere forhåndsdefinerte programmer i delen Hjem. Disse er: 

  • Restaurant
  • Musik
  • TV