Skip to main content

Dårlig lydkvalitet i telefonsamtaler med Phonak-høreapparatene

Hvorfor opplever jeg dårlig lydkvalitet i telefonsamtaler med Phonak-høreapparater?
Følgende er viktig når du har en telefonsamtale med Phonak-høreapparater:
  • Kontroller signalstyrken til mobiltelefonen. Du må kanskje flytte deg til et sted med sterkere signal.
  • Juster posisjonen til telefonen, og sørg for at det ikke er noen hindringer mellom telefonen og høreapparatene, slik som kroppen din, en vegg eller harde overflater, siden de kan forstyrre det trådløse lydsignalet.
  • Sørg for at den maksimale avstanden mellom telefonen og høreapparatene ikke overstiges. Selv om den offisielle Bluetooth-standarden indikerer 10 m som maksimal Bluetooth-rekkevidde, avhenger den faktiske rekkevidden av mange faktorer og kan i virkeligheten være kortere.
  • Når du flytter på deg under en samtale, må du sørge for å ta telefonen med deg.
  • Sørg for at telefonen streamer samtalen gjennom høreapparatene, og ikke gjennom høyttaleren til telefonen. Godta samtalen med flerfunksjonsknappen på høreapparatet.
  • Lydkvalitetsproblemer under iPhone Bluetooth -anrop kan løses ved å slå iPhone av og på en gang om dagen.
  • For høreapparater med engangssink-luftbatterier må du kontrollere at du bruker et nytt batteri som er godt grunnet (la det stå ut av batteripakken uten tapp i 2-5 minutter før du setter det i høreapparatet).