Skip to main content

Phonak-høreapparater kan noen ganger dempes, slå seg av eller starte på nytt tilfeldig. Hvorfor?

Phonak-høreapparat slår seg av eller starter på nytt tilfeldig
Når Phonak-høreapparatene registrerer et problem med Bluetooth-tilkoblingen til smarttelefonen, vil de forsøke å koble til igjen automatisk. Noen ganger kan dette oppnås ved å starte apparatene på nytt. Denne syklusen skal ikke ta lenger enn 10 sekunder.