Skip to main content

Hvordan vet jeg om mine Phonak-høreapparater er sammenkoblet med TV Connector?

Sammenkoble TV Connector med Phonak-høreapparater

Sørg for at høreapparatene er innen 1 meter fra TV Connector. Trykk så på tilkoblingsknappen på baksiden av TV Connector i ca. 2 sekunder, indikatorlyset skal blinke blått. Innen 10 sekunder vil du høre en bekreftelsestone som indikerer at Phonak-høreapparatene er sammenkoblet med TV Connector, indikatorlyset skal lyse fast hvitt.

Et fast grønt lys, indikerer at TV Connector streamer lyd.