Skip to main content

Kan jeg sammenkoble ett høreapparat til én telefon/enhet og det andre høreapparatet til en annen telefon/enhet?

Sammenkoble ett høreapparat til én telefon/enhet og det andre høreapparatet til en annen telefon/enhet
Et par Phonak-høreapparater er konfigurert som ett system. Derfor kan ikke det andre høreapparatet sammenkobles separat til en annen Bluetooth-enhet.