Skip to main content

Ett høreapparat slås av etter å ha valgt TV Connector-programmet i appen

Det oppladbare høreapparatet slås av og svarer ikke etter å ha valgt TV Connector-programmet i myPhonak-appen

Midlertidig løsning: 

  • Trykk et lengre trykk (2 sekunder) på volumbryteren på høreapparatet eller bruk RemoteControl til å angi streamingprogrammet.


Hvis høreapparatet ikke svarer må du prøve å restarte høreapparatene (gjelder kun oppladbare Marvel, Paradise og Lumity høreapparater).

Restart av høreapparat:

  1. Sørg for at høreapparatene er påslått, og tatt ute av laderen.

  2. Hold inne flerfunksjonsknappen lengst vekk fra ledningsfestet, sammenhengende i 20 sekunder.

  3. Slipp knappen og sett høreapparatene tilbake i laderen mens den er koblet i strøm. 


Nå skal høreapparatene fungere som normalt. Kontakt oss hvis det enda er problemer.