Skip to main content

Ingen lyd fra Tv Connector

Jeg kan ikke høre lyd fra Tv Connector til mine Phonak-høreapparater. Har streamingen fra TV Connector startet?
Hvis du ikke kan høre lyden fra lydkilden (f.eks. TV), kan du prøve følgende alternativer:
  1. Kontroller at du er innen 15 meter fra TV Connector.
  2. Kontroller at TV Connector har et grønt lys, som indikerer at enheten streamer et lydsignal.
  3. Kontroller at TV Connector er koblet til USB-strømforsyningen og koblet til en strømkilde.
  4. Kontroller at TV Connector er riktig koblet til TV-apparatet via Toslink-kabel eller 3,5 mm lydkabel.
  5. Slå av TV-apparatet. Koble TV Connector fra USB-strømforsyningen og TV-apparatet. Koble TV Connector til USB-strømforsyningen og TV-apparatet igjen. Slå på TV-apparatet.
  6. Sammenkoble om nødvendig Phonak-høreapparatene med TV Connector på nytt ved å holde inne Koble til-knappen på baksiden av TV Connector i 2 sekunder. Du vil høre et bekreftelsessignal innen 10 sekunder som indikerer at enhetene er sammenkoblet.