Skip to main content

Ingen hvilepulsverdier i myPhonak-appen

Hvorfor kan ikke brukeren se hvilepulsverdier selv om det vises pulsverdier i sanntid eller periodiske pulsverdier?

For å registrere hvilepuls må flere betingelser oppfylles. Den presenterte hvilepulsen er basert på en beregning av flere pulsverdier. For at en pulsverdi skal være en del av denne beregningen, må brukeren være i ro i 5 minutter før målingen gjøres. Hvis brukeren beveger seg hele tiden, kan det ikke måles pulsverdier, og dermed kan ikke hvilepuls beregnes eller vises i appen. Det tar vanligvis opptil fire timer før tilstrekkelig med pulsverdier har blitt målt for å beregne en meningsfull hvilepuls. Hvis brukeren er veldig aktiv i denne perioden, kan det ta lenger tid.