Skip to main content

Ingen Faktiske puls-verdier eller grå Faktiske puls-verdier vises i Helse-delen av appen

Hvorfor kan brukeren noen ganger ikke se Faktiske puls-verdier med Audéo Fit-høreapparater?
Det er mulig at brukeren ser Faktiske puls-verdier i grått. Verdien som vises er den siste gyldige Faktiske puls-verdien. Dette skjer ved starten av målingen (når du går inn i Helse-delen) eller under en måling hvis en avlesning ikke er tilgjengelig eller pulssignalet ikke er pålitelig for øyeblikket (for eksempel på grunn av ujevne eller overdrevne bevegelser). Verdien vil endres til svart når en riktig avlesning er tilgjengelig.

Streker (- - ) vises hvis appen brukes for første gang og ingen gyldig avlesning av faktisk puls finnes for de siste to timene eller når høreapparatene er frakoblet eller lader.


Hvis en bruker med Audéo Fit-høreapparater av og til ikke har noen puls som vises i myPhonak-appen, er det flere ting en kan sjekke: 
  • Ujevn eller overdreven bevegelse samt hvis høreapparatene ikke er riktig plassert, kan føre til ugyldige pulsavlesninger. Prøv å flytte på høreapparatene eller redusere bevegelsene, og prøv å registrere faktisk puls på nytt.
  • Sensor Receiver kan være skitten og må rengjøres. Følg rengjøringsinstruksjonene i bruksanvisningen eller kontakt oss for å få ytterligere informasjon om hvordan du rengjør høreapparatet.