Skip to main content

Ingen Bluetooth-tilkobling når høreapparatene er i flymodus

Aktiverer flymodus uten å legge merke til det

Når du slår på de oppladbare høreapparatene manuelt, er det viktig å slippe knappen når lyset begynner å blinke grønt.

En datamus med grønne piler som peker mot toppen Beskrivelse genereres automatisk

Hvis du fortsetter å holde inne knappen, vises det et oransje lys etter 7 sekunder. Det indikerer at høreapparatene har gått i flymodus .

Det oransje lyset lyser bare et øyeblikk, så det er mulig å aktivere flymodus uten å legge merke til det.

For å aktivere den trådløse funksjonen og avslutte flymodus i hvert høreapparat, slår du høreapparatet av og deretter på igjen.