Skip to main content

Hvorfor ber myPhonak om tilgang til plasseringen mens appen brukes og er i bakgrunnen?

myPhonak ber om tilgang til plassering når appen brukes i bakgrunnen på smarttelefonen
myPhonak lagrer aldri og/eller bruker informasjon om brukerens plassering. Tillatelsen kreves av operativsystemet til telefonen for at det skal kunne optimalisere bakgrunnssynkronisering med høreapparatet.
myPhonak synkroniserer dataene og klokkeslettet med høreapparatene flere ganger i løpet av dagen. Høreapparater er designet for å spare strøm når det er mulig, derfor er de avhengige av at appen synkroniserer klokkeslettet minst én gang om dagen.