Skip to main content

Hvordan fungerer foreldrekontrollen i myPhonak Junior app?

myPhonak Junior-app: Forelderkontroll
Denne funksjonen på appen myPhonak Junior hjelper deg å begrense tilgangen til Remote Support, Auto på-alternativet for oppladbare høreapparater og valg av Bluetooth-båndbredde for telefonsamtaler. Den hindrer også at små barn kobler fra høreapparatene ved en feil. Foreldrekontroll kan aktiveres enten under første gangs oppsett av appen, eller senere i app-menyen. For å aktivere denne funksjonen må du opprette en PIN-kode* og et sikkerhetsspørsmål.  Når du har valgt sikkerhetsspørsmålet og har skrevet svaret, kan du aktivere foreldrekontroll.  
Foreldrekontroll kan også deaktiveres når som helst hvis det ikke er behov for den. 
*PIN-koden kan endres eller tilbakestilles når som helst av foreldre/pleiepersonell.