Skip to main content

myPhonak Junior-app: sammenkobling med kompatible høreapparater*

Følg trinnene nedenfor for å koble Bluetooth-aktiverte høreapparater til appen myPhonak Junior:
1.    Installer appen på smarttelefonen.
2.    Sørg for at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen. 
3.    Start høreapparatet på nytt ved å følge instruksjonene i appen. 
4.    Trykk på "Continue" (Fortsett) for å søke etter høreapparatet. 
5.    Appen begynner å søke etter Phonak-høreapparater. Når de er funnet, trykker du på "Select" (Velg). 
6.    Vent en liten stund til appen har koblet til hvert høreapparat, og bekreft handlingen for hvert høreapparat i dialogboksen. 
7.    Når sammenkoblingen er fullført, trykker du på "Continue" (Fortsett) for å åpne hovedskjermen til appen.  

myPhonak Junior-app: kompatible høreapparater
**På Android-enheter må du aktivere posisjonstjenester når du sammenkobler Bluetooth-enheter for første gang. Etter første gangs oppsett kan du deaktivere posisjonstjenestene igjen.