Skip to main content

myPhonak-app: Hvorfor slår høreapparatene av dempingen automatisk?

Hvis du demper høreapparatet (mikrofonene) i myPhonak-appen, vil det ikke dempe innkommende samtaler eller varsler. Telefonsamtaler og varsellyder må håndteres i smarttelefoninnstillingene.
Oversikt over prioriteten til trådløse grensesnitt: 
  1. Å lytte til det akustiske miljøet (høreapparatmikrofoner) er det grunnleggende eller lavest prioritert. 
  2. Bluetooth-lyd (A2DP) og tilkoblet tilbehør, f.eks. TV Connector eller Roger, vil høres så snart det trådløse signalet mottas. Streamingsignalet/-signalene vil være tilgjengelig i vekslesekvensen så lenge du er innenfor rekkevidde for streamingenheten(e). 
  3. Bluetooth-telefonsamtaler (HFP) har alltid høyest prioritet og et samtalevarsel høres. Innkommende samtaler kan aksepteres eller avvises. 

Merk:
  • Flerfunksjonsknappen på høreapparatene samt TV Connector-innstillingene kan tilpasses av en audiograf. 
  • Høreapparatmikrofoner forblir på som standard når du mottar streamingsignaler. Balansen mellom høreapparatmikrofoner og streamingsignaler kan tilpasses.
  • Høreapparatbrukeren kan veksle manuelt mellom tilgjengelige streamingprogrammer. Det streamede inngangssignalet vises bare i vekslesekvensen hvis det er aktivt. Den siste aktive streamen legges alltid til på slutten av vekslesekvensen.