Skip to main content

myPhonak-app: Brukstid viser forskjellige verdier

Hvorfor er summen av tid i forskjellige lydmiljøer forskjellig fra grafene for Gjeldende verdi og Brukstid?
Gjeldende Brukstid (på instrumentpanel og daglig visning) oppdateres hvert minutt. Lydmiljøene (rolig miljø, støyende miljø, musikk og streaming) oppdateres hver time, og den daglige grafen oppdateres når du tar høreapparatene ut av laderen, og hver gang synkroniseringen med høreapparatene er fullført (manuelt eller automatisk).