Skip to main content

myPhonak-app: Kan ikke lagre brukertilpassede programmer

Hvorfor er det noen ganger ikke mulig å lagre et brukertilpasset program?
Forsøk disse trinnene for problemløsning:
  1. Sørg for at telefonen er oppdatert med den siste versjonen av operativsystemet. 
  2. Slå av lyder for tastatur, skjermlås og andre berøringslyder på telefonen. Dette er viktig siden høreapparatene dine vil bytte til streamingmodus hver gang disse lydene spilles av. Dette fører til forstyrrelser i kommunikasjonen mellom appen og høreapparatene. 
  3. Lukk åpne apper som kjører i bakgrunnen. Bluetooth kan være brukt på noen av disse, og dette kan føre til forstyrrelser i kommunikasjonen mellom appen og høreapparatene.