Skip to main content

myPhonak-appen lagrer ikke innstillingene

Endringer i programinnstillingene lagres ofte ikke i myPhonak-appen. Innstillingene mine forsvinner når jeg lukker appen, når jeg bruker andre apper på smarttelefonen, eller når jeg låser skjermen på smarttelefonen.
  • Personlige innstillinger som ikke er lagret som et tilpasset program, er ikke permanente, og vil derfor gå tapt hver gang lytteprogrammet endres, eller når appen kobles fra høreapparatene.

  • Hver gang lyden streames til høreapparatene, skifter det aktive programmet til Bluetooth-streamingprogram. Etter streaming aktiveres det sist brukte lytteprogrammet, og justeringer som ikke er lagret som et tilpasset program, går tapt.

  • For å unngå å miste de personlige justeringene dine av lytteprogrammet, anbefaler vi at du lagrer dem som et tilpasset program.

Instruksjoner for hvordan du lagrer et tilpasset program


Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å dele volumet og lagre ulike volumnivåer for hvert høreapparat i myPhonak-app. Ulike voluminnstillinger går tapt etter hver streaming, når du endrer volumet med trykknappen på høreapparatene, eller når appen kobles fra.