Skip to main content

Hvilke høreapparater er kompatible med myPhonak-app?

Kompatible høreapparat med myPhonak-app

Følgende Phonak-høreapparater er kompatible med myPhonak-app:

 • Phonak Audéo™ L (Lumity)  
 • Phonak Audéo Fit™ (Lumity)  
 • Phonak Audéo Life™ (Lumity)  
 • Phonak CROS™ L (Lumity)  
 • Phonak Naída™ L (Lumity)  
 • Phonak Slim™ L (Lumity)  
 • Phonak Audéo™ P (Paradise)  
 • Phonak Audéo Fit™ (Paradise)  
 • Phonak Audéo Life™ (Paradise)  
 • Phonak CROS™ P (Paradise)  
 • Phonak Naída™ P (Paradise)  
 • Phonak Virto™ P-312 (Paradise)  
 • Phonak Audéo™ M (Marvel)  
 • Phonak Bolero™ M (Marvel)  
 • Phonak Naída™ M-SP (Marvel)  
 • Phonak Naída™ Link M (Marvel)  
 • Phonak Virto™ M-312 (Marvel)  
 • Phonak Audéo™ B-Direct (Belong)***  
 • Phonak Terra™+ 

*Avansert fjernkontroll og fjernstøtte ikke tilgjengelig.