Skip to main content

myPhonak og Tap Control

Hvordan kan jeg aktivere eller deaktivere Tap Control?

For å aktivere/deaktivere eller endre følsomheten til Tap Control, gjør følgende trinn:
 

  1. Gå inn på myPhonak appen

  2. Enheter > Konfigurer Tap Control
     

 

Tap Control har disse funksjonene:

  • godta/avslutte samtale for streaming 

  • sette på pause / gjenoppta streaming fra en tilkoblet Bluetooth®-enhet 

  • få tilgang til taleassistenten på din smarttelefon

 

I tillegg kan du justere Tap Control-følsomheten. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for noen høreapparatmodeller

*Tap Control er bare tilgjengelig for spesifikke høreapparater. For mer informasjon se våre nettsider eller kontakt oss.