Skip to main content

Meldinger fra appen ved uregelmessig puls?

Vil brukeren få meldinger fra appen hvis pulsen er uregelmessig?

Nei, appen gir ikke slik informasjon. Vær oppmerksom på at helseinformasjonen i appen kun er ment som innsikt og informasjon. Informasjonen skal ikke brukes i stedet for, eller erstatte, råd fra helsepersonell. For spørsmål om helsen til brukeren (inkludert puls) skal lege eller annet helsepersonell alltid rådføres.