Skip to main content

Melding om programvareoppdatering for å få tilgang til Skritt i sanntid

Hvorfor ser brukeren en melding om oppdatering av høreapparatene for å få tilgang til skritt i sanntid?

Høreapparatene er klare for en programvareoppdatering. Med dette kan Skritt i sanntid registreres og vises i appen i stedet for en strek.