Skip to main content

Grense når mål settes

Hvorfor er det en grense når mål settes for skritt og brukstid?

For å få et rimelig mål er det noen begrensninger for brukeren når verdien for målet settes. For eksempel er ingen negative tall, spesialtegn eller bokstaver tillatt. Kun heltall er tillatt. For skritt er maksimalt tillatt antall 100 000, og for brukstid kan ikke summen av timer og minutter overstige 24 timer.