Skip to main content

Tips for å sikre enkel sammenkobling og bruk av Phonak-høreapparater til iPhone

Hvordan bedre sammenkoblingen mellom iPhone og Phonak-høreapparater ved bruk av Bluetooth.
Hvordan bedre sammenkoblingen mellom iPhone og Phonak-høreapparater. Disse punktene kan gi deg bedre opplevelsen din ved bruk av lydoverføring mot iPhone.

1.    Sørg for at telefonen er oppdatert til den nyeste IOS versjonen:  Innstillinger > Generelt > Oppdatering.

2.    Hvis telefonsamtalen ikke høres automatisk i høreapparatene, endrer du sending av samtalelyd på telefonen. Dette finner du under: Innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring > Samtalelyd >  Endre til Bluetooth-hodetelefon.

3.    Hvis du ikke vil høre telefonen sine tastelyder, kan disse lydvarslene slås av. Dette finner du under: Innstillinger > Lyd og følbar respons > Tastaturtilbakemelding  > Slå glidebryteren av.