Skip to main content

Hva kan jeg gjøre for å bedre forstå bruken av Roger On?

Jeg klarer ikke å forstå tale skikkelig når jeg bruker Roger On. Hva kan jeg gjøre for å bedre dette?
Du må ta hensyn til noen få tommelfingerregler når du bruker Roger On: 
• Plasser alltid Roger On så nær høyttalerne  som mulig. 
• Når Roger On brukes på brystet, skal den  festes midt på brystet.
• Når Roger On er på bordet, kan du bruke  myRogerMic-appen for å styre strålen i    retningen mot personen som snakker. 
• Når du holder Roger On i hånden, må du passe på at  du retter den mot munnen  til personen som snakker. 
• Unngå å skjule Roger On bak kopper, dataskjermer eller andre gjenstander.