Skip to main content

Forbedre kvaliteten på helsedata

Hvordan forbedrer jeg kvaliteten på helsedata i myPhonak?
Prøv følgende for å forbedre kvaliteten på helseregistreringen og helsedata (f.eks. Skritt, Brukstid og Puls) som vises i appen: 
  • Sørg for at registreringen av helsedata alltid er aktivert i delen "Helsepreferanser" på profilen din i appen. 
  • Vær hele tiden logget på myPhonak-kontoen din for å sikre at helsedataene synkroniseres. 
  • Ha Bluetooth® aktivert på telefonen for å synkronisere høreapparatene med appen. 
  • Hvis du bruker iPhone®, må du sørge for å dele plassering med myPhonak for å gjøre det mulig med hyppig datasynkronisering i bakgrunnen (Sonova lagrer ikke informasjon om hvor brukerne befinner seg, og vil ikke kunne registrere det på noen måte). 
  • Bruk høreapparatene ofte. 
  • Sett høreapparatene i laderen når de ikke er i bruk. Laderen må være koblet til stikkontakten.
  • Hold telefonen i nærheten av høreapparatene og åpne helsedelen i myPhonak jevnlig.